Малый бизнес википедия – определение, чем отличаются, как определить малый, средний и крупный бизнес

Содержание

Малый бизнес Википедия

Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.

Малое и среднее предпринимательство Российской Федерации[ | ]

Продуктовый магазин в жилых массивах или сельской местности — один из наиболее часто встречающихся в СНГ типов микропредприятий Компании малого и среднего бизнеса играют важную роль на рынке услуг частным клиентам

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесённые в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям.

23 сентября 2009 года тогда ещё председатель правительства РФ В. В. Путин огласил начинания Правительства РФ по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в России[1]:

 1. Сохранить для высокотехнологичных предприятий ставку отчислений в Пенсионный фонд на уровне 14 % (с 2011).
 2. Освободить предприятия, внедряющие энергоэффективное оборудование, от налога на имущество на срок до трёх лет.
 3. Отменить налог на прибыль от продажи ценных бумаг — при условии, что срок владения ими превышает пять лет и они не обращаются на биржевом рынке.
 4. Освободить компании, работающие в сфере образ

ru-wiki.ru

Малий бізнес — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Малий бізнес у місті Грінок, Шотландія.

Малий бізнес (англ. small business) — це деяка підприємницька діяльність, сформована на власний ризик, що не суперечить чинному законодавству, створює невелику кількість робочих місць. Мета створення малого бізнесу — це отримання прибутку та/або самореалізація. Для малого бізнесу характерні відносно невеликі розміри, обмежена кількість людей, обмежений обіг капіталу, локальний район операцій та конкретний напрям роботи. Він відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості більшості розвинених країн та країн, які активно розвиваються (в США майже третина робочих місць припадає на фірми, де працює менше 100 осіб), певною мірою забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами, сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції, структурній перебудові економіки, є засобом досягнення особистого успіху та активно формує середній клас людей. Малий бізнес — важливе джерело інновації. До винаходів, зроблених ним, належать літаки, гелікоптери, персональні комп’ютери, аерозоль та багато іншого.

Функції малого бізнесу[ред. | ред. код]

·       Формування конкурентного середовища;

·       Надання гнучкості ринковій економіці;

·       Сприяння швидкому розвитку НТП;

·       Поглинання надлишкової робочої сили;

·       Пом’якшення соціальної напруги;

·       Формування середнього класу;

· Сприяє демонополізації.

Малий бізнес в Україні[ред. | ред. код]

Згідно ст. 55 Господарського кодексу України під малими підприємствами розуміються:

 • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 • юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України[1]

В Україні існує політична партія малого та середього бізнесу.

uk.wikipedia.org

МАЛЫЙ БИЗНЕС — это… Что такое МАЛЫЙ БИЗНЕС?

 • Малый Бизнес — См. Бизнес малый Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • Малый бизнес — бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. По английски: Small business См. также: Типы предпринимательской деятельности Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • малый бизнес —    бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы услуг …   Словарь экономических терминов

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — экономическая деятельность, приносящая прибыль на малых и средних предприятиях …   Российская энциклопедия по охране труда

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — термин, используемый для обозначения подавляющего числа (свыше 95%) мелких и средних предприятий и компаний, как самостоятельных, так и находящихся в различной степени зависимости от более крупных фирм, корпораций, других учреждений. Правовая… …   Юридическая энциклопедия

 • Малый бизнес — Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. Малый бизнес бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, м …   Википедия

 • Малый бизнес — Основной показатель, которым определяется принадлежность к этой категории, число занятых на предприятии. Оно должно быть менее 1000 человек в горнодобывающих отраслях, менее 300 человек для всех других видов промышленности, транспорта, связи и… …   Вся Япония

 • Малый бизнес — – экономическая деятельность, дающая прибыль на малых и средних предприятиях, не входящих ни в одно монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям роль в экономике …   Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — – субъекты хозяйствования, объединяющие малые предприятия и занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. В современной российской истории развитие М. б. прошло несколько этапов. Первый этап (1985–87) характеризуется деятельностью центров… …   Экономика от А до Я: Тематический справочник

 • малый бизнес/малый офис — Сектор рынка. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN SBSOSmall Business/Small Office …   Справочник технического переводчика

 • dic.academic.ru

  Малый бизнес — это… Что такое Малый бизнес?

 • Малый Бизнес — См. Бизнес малый Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы услуг. Райзберг Б …   Экономический словарь

 • малый бизнес —    бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы услуг …   Словарь экономических терминов

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — экономическая деятельность, приносящая прибыль на малых и средних предприятиях …   Российская энциклопедия по охране труда

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — термин, используемый для обозначения подавляющего числа (свыше 95%) мелких и средних предприятий и компаний, как самостоятельных, так и находящихся в различной степени зависимости от более крупных фирм, корпораций, других учреждений. Правовая… …   Юридическая энциклопедия

 • Малый бизнес — Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. Малый бизнес бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, м …   Википедия

 • Малый бизнес — Основной показатель, которым определяется принадлежность к этой категории, число занятых на предприятии. Оно должно быть менее 1000 человек в горнодобывающих отраслях, менее 300 человек для всех других видов промышленности, транспорта, связи и… …   Вся Япония

 • Малый бизнес — – экономическая деятельность, дающая прибыль на малых и средних предприятиях, не входящих ни в одно монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям роль в экономике …   Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

 • МАЛЫЙ БИЗНЕС — – субъекты хозяйствования, объединяющие малые предприятия и занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. В современной российской истории развитие М. б. прошло несколько этапов. Первый этап (1985–87) характеризуется деятельностью центров… …   Экономика от А до Я: Тематический справочник

 • малый бизнес/малый офис — Сектор рынка. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом EN SBSOSmall Business/Small Office …   Справочник технического переводчика

 • dic.academic.ru

  Наша миссия, научить как можно больше людей заниматься своим бизнесом

  Главная цель команды сайта Бизнес вики– предоставить высококачественную, уникальную, точную, максимально достоверную и нужную информацию для всех заинтересованных в бизнесе пользователей. А самое главное – в легкодоступной и удобной форме для каждого!

  Это именно то, в чем так нуждаются многие. Ведь с любовью предоставляя нужную вам информацию, мы зарабатываем заслуженную тяжелым трудом, прибыль.

  В чем полагается суть нашего дохода? Все очень просто! Все дело в том, что наша команда честно придерживается главных целей, главных задач и миссий, создавая уникальную и высококачественную информацию о среде предпринимательства, способах ведения бизнеса, коммерческой деятельности, где потребители могут получить бесплатную информацию, а рекламодатели в свою очередь смогут получать высококачественные переходы на собственные предложения.

  Сайт Бизнес-Вики.ком – это лучшая многосвязная и многоуровневая модель переговоров с одноименным принципом взаимовыгодного сотрудничества, где обе стороны будут в выигрыше – так называемая в бизнес-среде, модель «win-win»:

  Главное для сайта Бизнес-Вики – это удовлетворение заинтересованных в коммерческойинформации пользователей, поэтому выигрыш пользователя в бизнес-модели«win-win» будет заключаться в следующем:

  • — Приобретение нужных информационных данных по востребованной тематике среди большого количества информации, которая располагается на сайте Бизнес-Вики;
  • — Встреча и активное общение на форуме с потребителями, которые вращаются в той же среде;
  • — Приобретение интересных и достойных внимания пользователя маркетинговые предложения в легкой и доступной форме (за счет услуг контекстуально рекламы, плакатов, баннеров, сведений о характеристиках и ценах на оснащение).
  1. Так же, сайт Бизнес-Вики делает все возможное для выигрыша рекламодателя, ведь эта сфера потребителей без особых усилий получит нужных предпринимателей, которые максимально заинтересованы в их услугах;
  2. Выигрыш рассчитан и на поисковые системы. Дело в том, что, к примеру Яндекс, Мейл, Гугл, Рамблер, Бинг, Вебалта , смогут получить уникальную возможность сориентировать потребителя на нужную информацию на сайте Бизнес-Вики в виде уникальных текстов и сервисов.
  3. Также в такой схеме существует и качественный выигрыш социальных сетей, ведь пользуясь информацией сайта Бизнес-Вики, они тем самым являются некой площадкой, инструментом размещения информации, в конечном счете которого, пользователь получит уникальную и грамотную, конкретизированную информацию;
  4. Выигрыш команды сайта Бизнес-Вики заключается в том, что благодаря обработанной и предоставленной информации, исполнении главных заданий, реализации миссии мы формируем информационную среду о коммерческой деятельности, бизнесе, о способах его осуществления, где каждая заинтересованная сторона получает свое.

  В чем заключается миссия сайта Бизнес-Вики?

  1. 1. Предоставление заинтересованным клиентам нужных им сведений.

  Все довольно просто. Эта часть миссии заключается в том, что мы работаем разными методами, которые активно привлекают целевую аудиторию потребителей. При этом, наша команда предоставляет только нужные и уникальные сведения в виде четко оформленных текстов, материалов, которые имеют однозначный заголовок и как следствие, привлекает соответствующую аудиторию через поисковые системы. Так же, наша команда активно привлекает потребителей из социальных сетей, тем самым формируя информационную среду о методах ведения и развития бизнеса. В том числе, активно задействуются форумы и другие внешние ресурсы посетителей, которые в первую очередь нуждаются в данной информации.

  1. 2. Отбор уникальной и высококачественной информации

  Одна из главных целей – предоставить посетителям нужную им информацию, причем отбираются только достоверные, проверенные источники. Каждый текст является высококачественным, ведь профессионалы умело облачают мысли и идеи с помощью простых и легко понятных изложений в деловом стиле, соблюдают грамматику, логическую структуру информационного текста, акцентируют внимание на главные сведения, лаконично раскрывают вопрос. Именно поэтому каждая статья являетсяинформационным шедевром, который улучшается изо дня в день.

  1. 3. Достоверность сведений

  Бизнес – это достоверность. Каждая ошибка может стоить многих потерь. Поэтому мы отбираем только максимально правильную информацию. Каждый текст, заголовок, умозаключение проходит глубокую проверку на предмет достоверности. Если же есть ошибки, статья отправляется на доработку до полного ее усовершенствования. В каждом тексте специалисты посылаются на источники, ресурсы, которые в свою очередь обладают такой же высокой достоверностью информационного поля.

  1. 4. Подбор для клиентов только полезной информации

  Эта миссия заключается в подборе только полезной и нужной информации с источников, благодаря которой клиенты смогут взять для себя исчерпывающие знание, которых ранее им не хватало.

  1. 5. Предоставление, в конечном итоге, максимально полной и объемной информации

  Для того чтобы клиент получил максимально полную информацию, удовлетворил свои информационные потребности по нужной теме специалисты максимально полно и объемно раскрывают основной вопрос и заголовок текста. Ведь как уже было выше сказано, наши статьи – это информационный шедевр, эталон!

  1. 6. Специализация информационного текста об открытии и успешного ведения бизнеса

  Так как сайт Бизнес-Вики специализируется на предоставлении клиентам сведений об открытии бизнеса, его ведении, организации и улучшении, то для каждого мы разрабатываем собственные подходы:

  Бизнес идеи для старта деятельности. Специалисты в этой сфере составляют концептуальную модель ведения вашей предпринимательской деятельности;

  Бизнес-планы. В этой части находятся основные расчеты и обоснование практичности бизнеса в нужной сфере;

  Руководства, как открыть свой бизнес . Именно здесь идет инструктаж каждого шага в начале деятельности вашего бизнеса;

  Аналитический материал. Здесь специалисты проводят аналитическую оценку узкого спектра, которая связана с вашим бизнесом;

  Оснащение для ведения бизнеса. В этой части информационного поля проводиться анализ нужного вам оборудования, подбор и сортировка по группам. Также, наведены цены и ссылки поставщиков для того, чтобы при открытии бизнеса вы смогли четко ориентироваться в мире оснащения и с легкостью составить список нужных вещей по вашим бюджетным возможностям.

  1. 7. Легкодоступная, понятная и комфортная форма изложения текста.

  Эта миссия заключается в качественном и смысловом построении текста для того, чтобы клиенты могли с легкостью читать и понимать бизнес-информацию. Материал разбавлен ссылками и фотографиями, которые будут читабельными, интересными и максимально понятными!

  biznes-wiki.com

  Википедия — свободная энциклопедия

  Избранная статья

  Первое сражение при реке Булл-Ран (англ. First Battle of Bull Run), также Первое сражение при Манассасе) — первое крупное сухопутное сражение Гражданской войны в США. Состоялось 21 июля 1861 года возле Манассаса (штат Виргиния). Федеральная армия под командованием генерала Ирвина Макдауэлла атаковала армию Конфедерации под командованием генералов Джонстона и Борегара, но была остановлена, а затем обращена в бегство. Федеральная армия ставила своей целью захват важного транспортного узла — Манассаса, а армия Борегара заняла оборону на рубеже небольшой реки Булл-Ран. 21 июля Макдауэлл отправил три дивизии в обход левого фланга противника; им удалось атаковать и отбросить несколько бригад конфедератов. Через несколько часов Макдауэлл отправил вперёд две артиллерийские батареи и несколько пехотных полков, но южане встретили их на холме Генри и отбили все атаки. Федеральная армия потеряла в этих боях 11 орудий, и, надеясь их отбить, командование посылало в бой полк за полком, пока не были израсходованы все резервы. Между тем на поле боя подошли свежие бригады армии Юга и заставили отступить последний резерв северян — бригаду Ховарда. Отступление Ховарда инициировало общий отход всей федеральной армии, который превратился в беспорядочное бегство. Южане смогли выделить для преследования всего несколько полков, поэтому им не удалось нанести противнику существенного урона.

  Хорошая статья

  «Хлеб» (укр. «Хліб») — одна из наиболее известных картин украинской советской художницы Татьяны Яблонской, созданная в 1949 году, за которую ей в 1950 году была присуждена Сталинская премия II степени. Картина также была награждена бронзовой медалью Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, она экспонировалась на многих крупных международных выставках.

  В работе над полотном художница использовала наброски, сделанные летом 1948 года в одном из наиболее благополучных колхозов Советской Украины — колхозе имени В. И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором в то время было одиннадцать Героев Социалистического Труда. Яблонская была восхищена масштабами сельскохозяйственных работ и людьми, которые там трудились. Советские искусствоведы отмечали, что Яблонская изобразила на своей картине «новых людей», которые могут существовать только в социалистическом государстве. Это настоящие хозяева своей жизни, которые по-новому воспринимают свою жизнь и деятельность. Произведение было задумано и создано художницей как «обобщённый образ радостной, свободной творческой работы». По мнению французского искусствоведа Марка Дюпети, эта картина стала для своего времени программным произведением и образцом украинской реалистической живописи XX столетия.

  Изображение дня

  Рассвет в деревне Бёрнсте в окрестностях Дюльмена, Северный Рейн-Вестфалия

  ru.wikipedia.green

  Малое и среднее предпринимательство — это что такое? Субъекты малого и среднего предпринимательства :: BusinessMan.ru

  Федеральным законом 2015 года и внесёнными в него изменениями установлено, что малое и среднее предпринимательство — это любое зарегистрированное в реестре хозяйственное общество, партнёрство, производственный или потребительский кооператив, индивидуальное или фермерское крестьянское хозяйство. Для того чтобы отнести любой из этих видов к субъекту предпринимательства, должны быть выявлены соответствия некоторым условиям.

  малое и среднее предпринимательство это

  Согласно Конституции

  Конституционный принцип, лежащий в основе сферы экономики — свобода экономической деятельности, где малое и среднее предпринимательство — это право каждого гражданина, если данная экономическая деятельность не запрещена.

  Она должна быть самостоятельной и обычно направлена на получение прибыли от продажи товаров, пользования имуществом, оказания услуг или выполнения работ. Малое и среднее предпринимательство — это активный фактор конкуренции рынка, где основным принципом является поиск потребности и удовлетворение её.

  Количество работников

  Критерием отнесения определённого предприятия к малому или среднему является численность персонала как штатного, так и работающего по договору. Так, к малому относятся коммерческие предприятия, у которых в уставном капитале доля участия благотворительных или иных фондов, религиозных и общественных организаций, субъектов РФ и РФ в целом не превышает четверти, то есть двадцати пяти процентов, а также в котором точно определена численность работников.

  Так, на транспорте, в строительстве и в промышленности малое и среднее предпринимательство — это количество работников, не превышающее ста человек, в научно-технической области и в сельском хозяйстве — не более шестидесяти, в оптовой торговле — пятидесяти, в розничной же — до тридцати человек, так же и в бытовом обслуживании. В остальных отраслях количество работников не должно превышать пятидесяти человек. Субъекты малого и среднего предпринимательства — физические лица, которые чаще всего занимаются предпринимательской деятельностью, не образуя юридическое лицо.

  субъекты малого и среднего предпринимательства

  Налоги

  Если на предприятии трудятся менее пятнадцати человек, на него распространяются многие льготы. Субъекты малого и среднего предпринимательства облагаются налогами по упрощённой системе налогообложения, отчётности и учёта. Для этого не существует критериев по виду осуществляемой деятельности, в любом случае, это предприятие будет считаться малым.

  Но сумма дохода очень сильно влияет на возможность причисления данного вида предпринимательства к малому или среднему. Отнесение к данному виду может быть при условии, что выручка от выполненных работ, реализации товаров или услуг в прошедшем отчётном году (четыре квартала) не превышала размера суммы тысячекратного МРОТ.

  Поддержка

  Развитие малого и среднего предпринимательства стимулируется разнообразными налоговыми льготами, предоставлением оборудования по лизингу, льготным кредитованием. В РФ существуют несколько направлений такой поддержки.

  1. Формируется инфраструктура, а также реестр малого и среднего предпринимательства, единый для всех.

  2. Создаются льготные условия для использования такими субъектами государственных материально-технических, финансовых, информационных ресурсов, технологий и научных разработок.

  3. Устанавливается упрощённый порядок регистрации в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства для начинающих бизнесменов.

  4. Организуется поддержка внешней экономической деятельности, в том числе развитие их научно-технических, торговых, информационных, производственных отношений с зарубежными государствами.

  5. Организуется повышение квалификации, подготовка, переподготовка кадров для предприятий среднего и малого бизнеса.

  6. Разрабатываются и применяются государственные и муниципальные программы поддержки для предпринимателей, и эти программы осуществляются ежегодно на бюджетные средства — как местного бюджета, так и бюджетов РФ и её субъектов.

  реестр малого и среднего предпринимательства

  Из истории

  Существование в стране малого предпринимательства началось в 1988 году, причём к нему относили и небольшие государственные предприятия, где численность постоянно занятых работников не превышала ста человек.

  В 1990-м Совет министров СССР постановил, что малыми предприятиями следует считать те, которые имеют коллектив числом не более: розничная торговля — пятнадцати человек, непроизводственная сфера — двадцати пяти человек, производственная непромышленная сфера — пятидесяти человек, научно-техническое обслуживание — ста человек, промышленность — двухсот человек.

  Объём хозяйственного оборота тоже учитывался, хотя его величина так и не успела утвердиться. И сегодня отнесение предприятий к типу бизнеса по численности работников сохранился (ФЗ «О малом и среднем предпринимательстве»).

  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

  Закон

  В 2007 году вышел Федеральный закон №209, где было определено, какие субъекты относятся к данным видам бизнеса. Был создан государственный единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Сюда были отнесены все коммерческие организации и потребительские кооперативы, кроме муниципальных и государственных предприятий, юридические и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также фермерские крестьянские хозяйства.

  Условия были следующими: юридические лица должны были иметь суммарную долю участия РФ и её субъектов, иностранных граждан и юридических лиц иных государств, общественных организаций, муниципальных образований, фондов благотворительных или иных в складочном уставном капитале или паевом фонде не выше двадцати пяти процентов, то есть четверти общего капитала. Это не касалось активов инвестиционных акционерных фондов, а также паевых закрытых инвестиционных фондов. В этом случае предприятие имело право быть внесённым в единый реестр малого и среднего предпринимательства.

  развитие малого и среднего предпринимательства

  Другие условия

  В численности работников предприятий тоже появились изменения. За отчётный период (календарный год) количество сотрудников в среднем не должно было уходить за предельные значения в каждой из категорий: для средних предприятий — от ста до двухсот пятидесяти человек включительно; а для малых — до ста человек, в микропредприятиях — до пятнадцати человек.

  По выручке от реализации услуг, работ или товаров, не учитывая налог на добавочную стоимость, то есть — балансовая (остаточная) стоимость материальных активов и основных средств за тот же период не должна превышать пределы, которые установлены Правительством РФ соответственно категориям. Предельные значения устанавливаются единожды в пять лет, учитывая данные постоянных наблюдений за деятельностью предприятий со стороны статистики (ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»). В этот закон в 2016 году были внесены значительные поправки и изменения (222-ФЗ).

  Категории

  Все субъекты распределяются по категориям соответственно значениям условий, которые изложены выше. Новые предприятия или организации, только что зарегистрированные индивидуальные предприниматели или фермерские крестьянские хозяйства относятся к малому или среднему бизнесу, если показатели в период с момента регистрации предприятия не превышают предельных значений.

  На малом или микропредприятии вычисляется численность работников в среднем за календарный год, учитывая и тех, которые работают по договору или по совместительству, а также трудящихся в филиалах, представительствах или других обособленных подразделениях данного предприятия. Выручка после реализации услуг, работ или товаров определяется за календарный год в том порядке, который соответствует Налоговому кодексу РФ. Балансовую стоимость активов (остаточную — основных средств и нематериальные активы) определяют соответственно законодательству РФ о бухгалтерском учёте. ФНС (Федеральная налоговая служба) ведёт учёт Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса.

  единый реестр малого и среднего предпринимательства

  Документы

  Сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах вносятся в Единый реестр, если они отвечают вышеперечисленным условиям, а также и исключаются из этого реестра, если за контрольный период обстоятельства изменились и по условиям предприятие не соответствует данной категории. Документы для внесения или исключения предприятия из реестра нужны следующие.

  1. Сведения, уже находящиеся в Едином государственном реестре.

  2. Сведения, представленные соответственно законодательству РФ о налогах и сборах, о численности по среднему списку за предыдущий календарный год, сведения о доходах, полученных после осуществления деятельности за этот же период, сведений о применении отдельных налоговых режимах.

  3. Сведения о поставщиках (пункт 2, статья 6 №408-ФЗ от 2015 года).

  4. Сведения о внесении в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

  Сроки

  Заполнение Единого реестра проводится с целью предоставления соответствующих сведений поставщиками для Федеральной налоговой службы. Эти сведения предоставляются в определённый срок строго до пятого июля ежегодно и отражают состояние за отчётный период до первого июля текущего года. Эти документы должны быть представлены в электронном виде, подписанные квалифицированной усиленной электронной подписью, с обязательным использованием сайта ФНС РФ, официально работающего в сети Интернет. Для передачи сведений поставщиками существует специальный электронный сервис.

  Весь список акционерных обществ, сформированный в определённом порядке, который установлен правительством РФ, предоставляется биржами в том случае, если акции имеют обращение на рынке ценных бумаг, а также если они относятся к акциям инновационного высокотехнологичного сектора экономики.

  единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

  Программы поддержки

  Минэкономразвития РФ с 2005 года реализует специальную программу для предоставления субсидий по оказанию государственной поддержки среднему и малому предпринимательству в регионах. Финансы поступают из федерального бюджета. В 2014 году было принято соответствующее постановление правительства РФ относительно этой программы и ежегодно в этой связи издаются приказы Министерства экономразвития РФ. Фермерские хозяйства тоже охвачены этой программой.

  Далее в регионах поступившие целевые средства распределяются посредством конкурса для реализации тех мероприятий, которые предусмотрены региональными программами. Условием является то, что регионы обязательно дофинансируют эти проекты. Это подход привлекает финансовые средства и стимулирует к более активной политике поддержки деятельности малых и средних предпринимателей.

  Участие

  В этой программе участвуют абсолютно все регионы страны. Предусмотрены всевозможные меры, поддерживающие развитие малого и среднего бизнеса. Это особо касается начинающих бизнесменов, молодёжного предпринимательства.

  Развивается инфраструктура консультативной и информационной поддержки предприятий, занимающихся производством услуг, работ, товаров, особое внимание уделяется также промышленному производству, разработке и внедрению инноваций. Не остаётся в стороне и область народно-художественного промысла, ремесленничество, экологический и сельский туризм.

  businessman.ru

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *